Stonewall, Stonewall/ Red Boy crosses in Europe______________________________Stonewall, Stonewall/ Red Boy crosses in Europe_____________________________
For sale

Ladies and Gentlemen!

 

 

Currently, all puppies are sold. Information about planned breeding with pedigrees please find in Breeding.

Please, E-mail us via Contact or call us and make your reservation. Do it please in a timely manner so that we can inform you about the birth of puppies and not to offend anyone.

 

Sincerely, Your Brandt's Kennel

 

 

 

Cienījamās Dāmas un Kungi!

 

 

Šobrīd visi kucēni ir pārdoti. Informāciju par plānotajām pārošanām un radurakstus skatīt sadaļā Breeding.

Sazinieties ar mums pa E- pastu sadaļā Contact vai zvaniet un rezervējiet kucēnus. Lūdzam to darīt savlaicīgi lai mēs varētu Jums paziņot par kucēnu dzimšanas laiku, kā arī lai neviens nejustos aizskarts, jo metienā parasti dzimst tikai 5-7 kucēni.

 

Patiesā cieņā, Jūsu Brandt`s Kennel

 

 

 

Уважаемые Дамы и Господа!

 

 

В настоящее время все щенки проданы. Информация о планируемых вязках с родословными – в разделе Breeding.

Пишите нам, пожалуйста, заранее в разделе Contact, чтобы мы могли своевременно сообщить Вам о рождении щенков и никого не обидеть.

 

С уважением, Ваш Brandt’s Kennel

 








Contacts: Latvia, Riga, Tel +371 29414963, E-mail: pityard88@gmail.com
Stonewall, Stonewall/ Red Boy crosses in Europe

WEB Developed : "Studio "Design ONE"